آموزش اپراتوری عمومی کامپبوتر

خلاصه آیتم

به صورت خلاصه می توانگفت این بسته آموزشی شامل آموزش آخرین نسخه های سیستم عامل مایکروسافت به نام ویندوز ۷ و۸و۱۰ می باشد که از نصب آنها شروع شده و انجام عملیات و اعمال تنظیمات مختلف برروی سیستم عامل بیان شده است.

--خالی--

آموزش نصب نرم افزارها

ارسال تیکت به پشتیبانی

--خالی--

کانال گروه آموزشی ای دی یو در آپارت
کانال گروه آموزشی ای دی یو در آپارت

--خالی--

وبسایت پروژه های گروه آموزشی ای دی یو

--خالی--

وبسایت معرف گروه آموزشی ای دی یو

--خالی--

آموزش پروسس میکر به زبان فارسی

--خالی--

آموزش نصب نرم افزارهای کاربردی

--خالی--

دانلود های سایت ای دی یو کلیپ

--خالی--

پرسش و پاسخ ای دی یو کلیپ

--خالی--

درخواست آموزش جدید - گروه آموزشی ای دی یو
پشتیبانی بگیرید