شناسنامه مشاغل | گروه آموزشی ای دی یو کلیپ

بازدید: 37

شناسنامه مشاغل | گروه آموزشی ای دی یو کلیپ

ردیفنام شغلمشاهده اطلاعات کامل شغل
1نگهبانی و حراستمشاهده کلیپ
2منشی دفترمشاهده کلیپ
3مسئول دفترمشاهده کلیپ
4کارمند فروش و بازاریابیمشاهده کلیپ
5کارمند دبیرخانه و بایگانیمشاهده کلیپ
6کارمند خدماتیمشاهده کلیپ
7شغل کارمند تدارکاتمشاهده کلیپ
8کارمند اداری و دفتریمشاهده کلیپ
9متخصص شبکه های کامپیوتریمشاهده کلیپ
10شغل متخصص سخت افزارمشاهده کلیپ
11شغل حسابداری و مالیمشاهده کلیپ
12شغل متخصص پایگاه دادهمشاهده کلیپ
13شغل برنامه نویسیمشاهده کلیپ

ارسال تیکت به پشتیبانی

--خالی--

دموی سیستم وردپرس | گروه آموزشی ای دی یو کلیپ

--خالی--

دموی سیستم جوملا| گروه آموزشی ای دی یو کلیپ

--خالی--

دموی سیستم دروپال| گروه آموزشی ای دی یو کلیپ

--خالی--

دموی سیستم اپن کارت| گروه آموزشی ای دی یو کلیپ

--خالی--

دموی سیستم مجنتو| گروه آموزشی ای دی یو کلیپ

--خالی--

دموی سیستم پروسس میکر| گروه آموزشی ای دی یو کلیپ

--خالی--

دموی سیستم ویتایگر| گروه آموزشی ای دی یو کلیپ

--خالی--

درخواست آموزش جدید | گروه آموزشی ای دی یو کلیپ